Zoeken
  • pieterlemmens

Positieve antropologie.

Krijgskunst herdefiniëren als maatschappelijke tool om het begrip mens te onderzoeken. De leer van de mens op een ervaringsgerichte manier beoefenen. Belangrijk is een eigen ervaring opbouwen die niet uit de boeken komt, maar je confronteren met de mens op de tatami. Je ontdekt dan wie jezelf bent en wat het impact van je gedrag is. Je krijgt kansen om te herkansen. Het streven naar harmonie. Hier denk ik specifiek aan het aikido. Je hoeft hier niet bang te zijn voor elkaar. Je bent niet te jong of te oud. Spijtig genoeg wordt antropologie nog dikwijls misbruikt om voordelen te halen uit de ander of om zijn superioriteit te bewijzen.

0 keer bekeken

Follow us

    ​© 2018 Aiki Shinken Dojo